Jens Hvid och Veronica Tiger, som tillsammans driver Lugna Stugan AB


Trots helt skilda bakgrunder möttes våra vägar i fokuset på människors välbefinnande, hälsa och kreativitet.


Jens har tillbringat större delen av sitt liv på havet som sjöman och rundat jorden

ett flertal gånger. Jens gick iland 2015, och efter landstigningen har skogen blivit hans nya element att hämta kraft och energi ifrån.

På grund av en arbetsskada öppnades en möjlighet för omskolning och under
2020 certifiering till skogsbadsguide.

Sjömannen finns kvar i själ och hjärta och ger sig fortfarande tillkänna genom knoparbeten. Jens har också ett stort fotointresse och det finns fantastiska bilder från jordens alla hörn som ett resultat av detta.


Veronica har i över 20 år arbetat med människor och till stor del inriktat mot familjer i socialt arbete. Hon har examen i pedagogik och beteendevetenskap, certifierad samtalsterapeut och under 2020 certifierad skogsbadsguide. KBT-handledare och familjebehandlare och har under tio år även varit familjehem.

Med en stor portion öppenhet och humor tar hon sig an teman om vardagens utmaningar och har en uppsjö av egna erfarenheter att dela med sig av.  Grunden hon står på är det relationella perspektivet, tanken om att allt som sker gör det i relation med någon annan. Tillsammans skapar vi just vår unika relation och situation.

Naturen är hennes rekreation oavsett om det handlar om trädgårdsarbete eller vila vid foten av en tall