Första samtalet lär vi känna varandra och du tar ställning till om våra metoder passar dig. Det är av största vikt för framgångsrika samtal att du känner dig trygg med din terapeut.


VI visar dig samma respekt genom att hänvisa dig vidare om din problematik ligger utanför terapeutens kunskapsområde.


Vår samtalsterapi bedrivs online, i Sidlandsmåla Skola  eller i Karlskrona


Kommer du med tåg finns det möjlighet att bli hämtad på

stationen i Vissefjärda


Pris för samtalsterapi

 795 kr 60 min