Föreläsning 


Inspirerande och äkta


Varje individ är bärare av sin egen unika livshistoria 


Utveckling utifrån det relationella perspektivet är grunden som Veronica Tiger baserar sina föreläsningar på.

Veronica är beteendevetare, samtalsterapeut, familjebehandlare och handledare i socialt arbete. Hon har lång erfarenhet av behandlande arbete inom psykisk ohälsa, familjehemsvård och skola/förskola för både privata och professionella.

Föreläsningarna är vetenskapligt underbyggda men Veronica delar även med sig av sina personliga erfarenheter från livet som inte alltid varit enkelt. Kunskapen om att det går att ta sig vidare efter skilsmässa, utmattningsdepression och sorg har format henne till den hon är idag.


Här kommer några exempel på föreläsningar hon gett på företag och föreningar.


Stressens påverkan och hur motverkar vi?


När livet plötsligt förändras

- att gå vidare efter kris och sorg


Sammarbetsbaserad problemlösning

- hur möter vi barn med problemskapande beteende?


När livet blir annorlunda

- anknytning, relationer, självständighet och en plats i samhället


Kontakta oss gärna för offert och diskussion kring upplägg som passar er.