Föräldraskap


Utvecklas tillsammans


Hur skapar vi relation och växer tillsammans?

Det finns idag så många olika idéer om hur man bäst uppfostrar barn så det är svårt att veta vad som är rätt och fel, vad som är viktigt och vad som inte är det, vad man ska prioritera och vad man ska låta vara. Hur gör man egentligen när det inte blir som man vill?
Mitt bland alla metoder och modeller finns vi föräldrar som bara vill att vardagen ska fungera och att vi ska trivas tillsammans i familjen.
Föräldraskap har under lång tid byggt på makt, är man vuxen så är man den som bestämmer och barnet ska lyda. Detta är inte allena rådande längre men vi ramlar ofta i de olika dikena av makt eller låt gå.
Vi vill ha självständiga barn men inte om de tar dåliga beslut, vi vill inte vara stränga och rigida men vi vill inte ha uppstudsiga, respektlösa barn, vi vill inte vara drivande och dominanta men vi vill inte ha omotiverade barn…
Någonstans mitt emellan makten och låt gå finns gemenskap där samarbete är huvudingrediensen. Det är där vuxna och barn möts, skapar relation som fungerar för båda och som ger utrymme för att växa tillsammans.
De flesta barn lyckas leva upp till de förväntningar som finns, men alla barn får kämpa ibland och vissa mer än andra. Ibland behöver barnet en samarbetspartner till sin hjälp. Det viktiga är hur du och ditt barn samarbetar och växer tillsammans.
Tillsammans med mig får du stöd att synliggöra de mönster som skapar utmaningar för er. Vi tittar på vilka förväntningar och underliggande behov som finns och vilka steg ni kan ta för att stärka er relation och samarbete.


Vid första mötet går vi igenom er situation och jag berättar mina tankar. Efter det tar vi ställning till hur fortsättningen ska se ut. Ibland räcker ett enstaka tillfälle men det vanligaste är 3 - 7 gånger.