Handledning

Utvecklas tillsammans

Handledning är ett strukturerat sätt att reflektera i grupp eller enskilt. Handledning i grupp ger tillgång till gruppens samlade kunskap och erfarenhet och en möjlighet att få andras stöd och syn i det upplevda.

Enskild handledning/samtal ger individen möjlighet att utforska sig själv och det som kanske tappats bort på vägen. Det som gör skillnad om man känner sig tillfreds eller inte. Det som gör att man vågar kliva fram och visa sin potential.

Varje organisation, arbetsgrupp och medarbetare har olika utvecklingsbehov.

Hållbara medarbetare känner sig trygga och har verktygen för att tillsammans skapa en arbetsplats med hälsosam arbetsmiljö.

Med min kompetens och erfarenhet kan jag stötta er i processen att skapa goda förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap.

 

OM MIG

Jag har arbetat med människor i över 20 år, mestadels inom socialt arbete som behandlare, familjebehandlare, samtalsterapeut och handledare.

Den teoretiska grunden jag står på är det relationella perspektivet, där inga händelser är isolerade utan sker i relation med andra och den miljö man befinner sig i. Tillsammans skapar vi just vår unika relation och situation.

Jag är övertygad om att alla människor har sina egna svar inom sig, men kanske inte ställt sig själv rätt frågor, eller glömt bort att lyssna till sig själv. Jag finns med som guide och medpassagerare och belyser frågor som leder inåt till just dina svar.