Varför gå i samtalsterapi


Det finns många olika anledningar till att gå i samtalsterapi. Vissa står i ett vägskäl eller befinner sig i en livskris. Andra har tappat bort sig själva eller balansen i livet.
Någon kanske vill förstå eller förbättra sina relationer. Vi kommer tillsammans med dig utforska vilka hinder som finns för att du ska kunna leva det liv du vill leva, vilka behov är det som styr dina känslor och hur du ska hitta din autencitet.
I samtalsterapin får du en möjlighet att lära känna dig själv på ett djupare plan och bli medveten om dina strategier och mönster.


Vi erbjuder dig vår närvaro, erfarenhet och fulla uppmärksamhet.

Vi är övertygade om att du har dina egna svar inom dig men du kanske inte har ställt dig själv rätt frågor. Vi kommer att vara med dig som guide och medpassagerare och belysa frågor som leder dig inåt till just dina svar.


Du är varmt välkommen att boka ett första förutsättningslöst möte där du berättar om var du befinner dig i livet och känner efter om du tror att vår terapeut är rätt för dig. En förutsättning för en lyckad terapi är att du känner dig trygg med din terapeut.