SKRIVTERAPI


Låt papper och penna visa dig vägen till ditt inre!

Att skriva kan vara ett sätt att lyssna på det som finns längst där inne. Ett sätt att sätta ord på det som känns.

Skrivterapi är ingen skrivarkurs med krav på en slutprodukt. Terapeutiskt skrivande handlar om läkande och återtagande av egenmakt. Efter att ha varit med om svåra upplevelser i livet, såsom förluster, skilsmässa, våld, arbetslöshet, trasiga relationer, så beskriver de flesta att maktlösheten är det som upplevs allra svårast.

I skrivandet kan man hitta tillbaka till sin inre röst och möta sig själv på ett tryggt sätt.

Vi kommer att guida dig framåt i processen ett steg i taget i den

takt du vill.

Vi följer Write your selfs modell

 

Skrivterapi finns möjlighet att genomföra:

  • Online - Du arbetar helt i din egen takt och får tillgång till alla 8 stegen.
  • Fysiska möten - Vi möts i samtalsrummet där vi utgår från det du skrivit och du får med dig en ny uppgift efter varje samtal
  • Workshop- Vi möts under en heldag med både skrivövningar och läkande sinnesövningar i naturen  (5-10 personer)